Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Välkommen > Sömnmedicinska frågeställn.. > Redskap för diagnos och uppspårning

Redskap för diagnos och uppspårning

Frågeformulär till allmänt uppspårande
Detta test byggs upp i två delar:
För det första, nio frågor till allmänt uppspårande.
Om det är nödvändigt (beroende av de första resultaten), kan du bli omorienterad till det utbreda frågeformulär som riktar sig på diagnos.
Det innebär 50 korta meningar som du måste alla ta tid att läsa noga för att endast välja ut dem som verkligen träffar dig.
Auteur | Contact | Copyleft | Traductions | derniere modif 1-Mars-2011.