Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Välkommen > Sömnmedicinska frågeställningar

Sömnmedicinska frågeställningar

"Låt oss vara pragmatiska och sova vad vi behöver, inte mer, inte mindre heller, så blir det nog rätt." Dr Sylvie Royant-Parola


Frågeformulär och redskap för utvärdera sömnighets- och trötthetsnivån, kronotypen och livsrytmen.


Obs! Dessa Frågeformulär ersätter inte ett läkarbesök som allenast kan fastställa resultatets trovärdighet.
Jfr. "Förvarning och etiska koden".

1°. Vilken sömnstorlek är din? Fastställ din kronotyp
Kronotypen utgör « den grundläggande regleringen » av balansen som kontrollerar tiderna för sömn och vakenhet.


Fastställ din kronotyp.
Det är nödvändigt attt känna sin egen sömnprofil för att lära styra sin sömn (insomni, trötthet, sömnighet, nattjobb, jetlag...).


Gå till de andra frågeformulären om sömntypologi på hemsidan.


För att jämföra dina resultat, gå till Frågeformuläret om dygnsrytm av Horne och Östberg på hemsidan «Neurobranchés».

2°. Sömndagboken (sömn/vakenhet-sömnighet/trötthet) att ladda ner:

Klicka här för att hämta bruksanvisningen:
Instruktioner till sömndagboken;
Vanligaste kodade tecken för att förenkla samlingen av dina observationer.

Sömndagboken-smg°:
för att observera och skriva ner vad som händer under din sömn.
Används för att sätta en diagnos och följa pågående framsteg.
Läs artikeln om sömndagboken
3°. Trötthet eller sömnighet?


Gå till hemsidans artkel Trötthet eller sömnighet?:
Får inte förväxlas...

a/. Epworths sömnighetsskala (ESS) :

För att utvärdera din sömnighetsnivå under dagen.
Ett resultat som är högre än 12 visar en extrem daglig sömnighet.

Frågeställningen för att utvärdera extrem daglig sömnighetsnivån hos vuxna (pdf-format)


Ladda ner Epworths sömnighetsskala (ESS) ;

b/. Smg° sömnighetsskala angående barn:

Ett redskap (icke-erkänt som sådant) som vi elaborerat för att spåra upp sömnighet hos barn.
Ett resultat som är högre än 10 tyder på ett lidande. Det är inte omöjligt att barnet, utan att veta det självt, lider av en sömnstörning. Du bör ta upp detta resultat med en läkare.

Ladda ner "Somnolenfances" skala;
En sömnighetsskala anpassad till barn och tonåring.

c/. Trötthetensskala:
Att känna sig trött utgör den främsta klagan. Den känslan åtskiljs från sömnigheten. Dessa skalor försöker bedöma trötthetsnivån.

1°) Ladda ner Trötthetensskala av Pichot;
2°) Gå även till hemsidans egen frågeställning: Smg° trötthetsskala.

Två andra interaktiva tester elaborerade för hemsidan «Sommeil et médecine générale»:

  • Testa din sömn : Frågeformulär för att spåra upp de främsta sömnstörningarna.
  • Testa dina övertygelser :Quiz "Sömn och allmän medicin" (sömn och ålder, insomni, trötthet, sömnmedel...).

Gå till de andra frågeformulären för psykologisk uppspårning: (Hamilton, Beck, Madrs, Stroop, Rey, MMS, Fobi, Agorafobi, Mac Nair, Cornell...)
- de främsta tester för att utvärdera koncentration och minnesförmågor
- frågeformulär för att spåra upp de främsta psykologiska störningar (oro, ångest, depression, fobier...).Auteur | Contact | Copyleft | Traductions | derniere modif 22-Mars-2011.