Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Sömntypologitest / Kronotyp
Ett test för att hjälpa dig att klarlägga särdrag av din sömn.
- Är du en "korttidssovare" eller en "långtidssovare"? Är du en kvälls- eller en morgonmänniska? Snarare flexibel eller rigid?
- Hamnar du i genomsnittet på alla svar?


Sammanlagt finns det 27 olika möjliga kombinationer för att definiera kronotypen av en som sover.
Utan att vara medveten om det påverkar vår kronotyp prestationsförmåga under dagens lopp.
Dess påverkan är ofta avgörande för de livsrytmer vi väljer.

- Varför sover vi under natten?
- Hur mycket sömn behöver vi?
- Skall man ta siesta eller inte?
- Vissa människor "straffas" mer än andra varje morgon.
- Vissa klarar inte ett nattjobb, andra lider mer än andra av större tidsförskjutningar.
Vi är inte alla lika inför sömnen.
Detta test innehåller 15 korta frågor som rör dina preferenser angående sömnen under vardagliga omständigheter. Dess syfte är att få dig att fastställa din sömns genetiska profil alltsedan födseln...

Obs! Tänk noga efter innan du svarar på frågorna eftersom besvär liksom trötthet, insomni eller sömnighet kan ha fått dig att ändra dina vanor och ditt beteende...
Försök att komma ihåg hur det var tidigare, när du ännu inte hade bekymmer med din sömn.
(Obs! Testet startar endast när du har besvarat alla frågor).
Entrez votre prénom : votre âge :    sexe :
1. Har det hänt dig att du tillbringat en natt utan att sova vid exempelvis en fritidsaktivitet (bio, nätverksspel, en god roman, diskotek...)?2. Vad tycker du om omställningen till sommartid då man måste förbereda sig en timme tidigare på morgonen?3. Hur börjar du dagen under semestern:?4. Lider du, tar du medicin mot oförklarad värk...? (huvudvärk, matsmältnings- och hjärtkramp, reumatism, yrsel...)5. Tänk att du skulle bo med människor som tycker att det är självklart att ta siesta:6. Hur minns du dina lediga förmiddagar under tonåren?7. På en kravlös semester, föreställ dig under vilken tidsperiod du skulle sova om du måste gå ut mellan kl. 3 och kl. 4 på morgonen för att hämta en vän vid stationen:8. Hur gjorde du för att somna när du var 10 år?9. När du sover gott, har du intryck av att din sömn snarare är tung eller lätt?10.  Hur reagerar du när du inte sover en natt (resa, tentamen, sjukvakt...)?11. I förskolan försöker man få alla barn att vila middag. Försök komma ihåg om:12. Notera vilken tid du brukade repetera dina lektioner eller förbereda din skolväska innan du gav dig i väg till skolan?13.  Du erbjuds att regelbundet delta i en lockande fritidsaktivitet, men som kräver att du vaknar mycket tidigt på morgonen.?14. Skulle du kunna, kunde du, jobba nattetid?15. Du erbjuds ett nattligt evenemang mellan kl. 3 och kl. 4 (fisketur, stjärnåskådning, idrottsevenemang...), hur skulle du göra med din sovtid?    

[()]