Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Frågeformulär för allmänt uppspårande
Detta test består av två delar:
Till att börja med, nio frågor för allmänt uppspårande.
Om det är nödvändigt (beroende på de första resultaten), kan du bli ledd vidare till det utökade frågeformuläret som riktar in sig på diagnos.
Det innebär 50 korta meningar som du måste ta dig tid att noga läsa igenom så att du endast väljer ut dem som verkligen passar in på dig.
Tack för att du vill uppge ditt namn, din ålder och ditt kön för att underlätta den statistiska behandlingen av resultaten.
Skriv in ditt förnamn : och din ålder :    kön : K M
Kryssa för de påståenden som du känner dig träffad av, klicka sedan på "Envoi" nedan.