Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Quizz
“Det bästa sättet att inte gå framåt är att fästa sig vid en fix idé.” skrev den franska författaren Jacques Prévert. I allmänhet brukar de som sover gott ge mycket goda råd angående sömnen men dessa är oftast inte till någon nytta för den som förgäves försöker sova... Det finns så många olika typer av “sovare” att det som passar den ena inte alltid passar den andra...

Det finns fler “sömnstorlekar” än skonummer! Läs artikeln om Sömntypologitest och fastställ din kronotyp.
Vill du behålla eller återfinna kontroll över din sömn är det viktigt att kunna ifrågasätta vissa förutfattade tankar som egentligen bara leder till ineffektiva beteende.
Här nedan får du en lista av frågor.
Frågorna sorteras efter olika ämne.
INSOMNI/SÖMNLÖSHET
Alkohol gynnar en god sömn.