Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Välkommen > Introduktion

Introduktion

Den här hemsidan erbjuder medicinsk information och originella verktyg för att bättre förstå sömnen,
lära sig att kontrollera den och för att få känna sig i form redan från morgonen.

1/. Sidans uppbyggnad

 • Hemsidans struktur kretsar kring två stora delar:
  • Siesta och hantering av sömn vid insomni är föremål för specifika ingångar på startsidan för att underlätta tillgången till praktiska råd.
  • Det finns också fyra interaktiva ingångsportar: Gör testen och följ länkarna…
   • Ett interaktivt test för att spåra upp sömnens patologiska principer: ” Rådgör med din läkare”.
   • Ett quiz för att göra upp med missförstånd angående sömnen.
   • Ett frågeformulär om sömntypologier: Vilken sömntyp är du?
   • Verktyg för att upptäcka psykologiska och kognitiva störningar.
 • Alla sidor på hemsidan har en länk till:
  - ett öppet Forum för diskussion
  - en mejladress ”kontakta författaren”
  - en ordlista tillgänglig uppe till höger på varje sida, för att underlätta förståelsen av särskilda ord (alltför tekniska eller ovanliga)
  - en innehållsförteckning som ger tillgång direkt till hemsidans artiklar

2/. Presentation av hemsidans innehåll och syfte

Hypotesen om ”hyposömnsyndromet"...

Vår erfarenhet från allmänmedicin (och akutvård) gav upphov till en fundering kring den existerande relationen mellan trötthet och flertalet funktionsbesvär å ena sidan, och mellan trötthet och insomni å andra sidan.
Vi kom fram till att man kanske måste ta det hela i beaktning på ett motsatt sätt än vad som är brukligt.

Således, enligt vår hypotes:
1°) Somliga försöker på ett legitimt men felaktigt sätt kompensera en överansträngning med ett övermått av sömn. Men det är genom experiment bevisat att för mycket sömn ökar tröttheten. Dessa försök att förbli i sängen (en söndag morgon t.ex.) framkallar så småningom en särskild sorts trötthet som aldrig ger upphov till någon diagnos.
2°) De flesta funktionsbesvär har sitt ursprung i förebådande symptom av denna upphävande synkronisering.
3°) Upphävandet av sömnklockan provoceras fram av den här överflödiga vilan, enligt en analog mekanism precis som under en flygresa (jet-lag).
4°) Förväxlingen mellan trötthet och sömnighet leder till en ytterliggare ökning av sömnperioden och ångesten över att inte kunna somna. Det resulterar obevekligen i insomni.
5°) Utan en bra förståelse för sömnmekanismerna blir behandlingen av insomnin (medicinsk eller paramedicinsk) ineffektiv och leder obevekligen till sömnmedel.
6°) Sömnmedel förvärrar situationen och leder obevekligen till depression och till den nya generationens antidepressiva läkemedel.

Den här klargöringen leder oss till att försöka omdefiniera ett stort antal sjukdomar, som man placerar på gränsen mellan psykologin och fysiologin och som ofta ger upphov till föga tillfredsställande diagnoser. [1]

Några exempel:

 • Funktionsstörningar (migrän, matsmältningsbesvär, yrsel, lumbago…) - är de dolda tecken för depression, utbrändhet, fibromyalgi eller kronisk trötthet? Hur långt ska man gå med kompletterande prover?
 • Är besvär med spasmofili (eller tetani), så ofta påträffat på akutmottagningen, ett uttryck för GAD (generaliserat ångestsyndrom), för tvångssyndrom (OCD) eller för hysteri?
 • Alla dessa ”patienter” som måste trotsa timmar av väntan på akuten och som ”inte har något” vid slutet av kostsamma hälsokontroller, är de helt enkelt för ångestfyllda eller hypokondriska?
 • Ska man bara ta upp stressen eller depressionen för att upplysa om de s.k. ”psykosomatiska” sjukdomarna?
 • Vad ska man säga till den unge mannen, som är helt paralyserad av den smärta som blockerar hans rygg, när hans datortomografi är normal?
 • Hur ska man ge lindring åt den migränsjuke, där hypotesen om meningit har eliminerats genom ryggmärgsprov och som redan har konsulterat alla specialister i regionen?
 • Och inom ett helt annat område, hur ska man förebygga trafikolyckor förenade med sömnighet (trots det faktum att ”nattens herre” inte har druckit en droppe alkohol)?


De senaste framstegen inom sömnmedicin, rörande problem med trötthet och sömnighet, tillåter oss att föreslå olika tillvägagångssätt. De har möjlighet att bättre svara på den största delen av frågorna, som annars ofta brukar äventyra relationen mellan den sjuke och läkaren.
Detta kvalitativa närmande på sömnen verkar vara nödvändig för oss, för att förstå, förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Andra begrepp kring sömnen förtjänar också att bli bättre definierade:
siestan, tröttheten, sömnmedlen…

 • Det existerar bestämt en förväxling mellan definitionen av trötthet respektive sömnighet:
  - De patologiska snarkarna lider av extrem sömnighet, men bedömer ibland sig själva som goda sovare eftersom de lätt kan somna varsomhelst.
  - Personer med insomni är mycket trötta och skulle gärna få göra likadant. De lägger sig tidigt för att försöka sova utan att känna sömnighet, men klarar det inte utan sömnmedel…
  De här oklarheterna utnyttjas av läkemedelsföretagen som marknadsför sömnmedlen och som påstår, att de tack vare deras produkter för att somna, hjälper konsumenten.
 • Sömnmedel och de lugnande medlen ingår i de tio mest använda medicinerna i Frankrike. Likväl vet sömnläkarna att det för tillfället inte existerar något ”botemedel” som faktiskt är kapabelt att framkalla en normal och effektiv sömn, och som uppvisar varken bestående effekter för morgondagen eller framkallar ett beroende som leder till ökad dos.
 • Vilken är då den exakta definitionen av ordet siesta?
  Man måste förstå den rådande skillnaden mellan en timme av sömn i början eller slutet av natten, morgonen och ”tupplurstimmen”.
  Den här termen, alldeles för generaliserad, gör inte en distinktion mellan en sömn på några minuter (som Napoleon) och det faktum att spendera dagen i sängen (som Colette som ”sov som sin katt”).

  Se artikeln: Siestan - definition och förebyggande användning.
  Se även artikeln: Trötthet eller sömnighet?.

Några neologismer:


Definitionen av ineffektiv sömn, icke-reparerande, skiljer sig avsevärt från insomni. Det skapar därmed ett problem med vokabulären och det vittnar om sömnmedicins ringa ålder.
Vi föreslår användningen av neologismen ”hypo-sömnighet” för att tydligt understryka att begreppet handlar mer om kvalitet än om kvantitet.

Denna bristfälliga vokabulär leder oss vidare att även föreslå, på denna hemsida, några nya definitioner angående begreppet om ineffektiv sömn:

P.S. 
JPEG - 9.2 kb
Le site est tentaculaire...
Merci de prendre le temps de nous signaler les erreurs éventuelles

(Sakta in/farthinder)
Hemsidan är under uppbyggnad…
Tack för att du tar dig tid att rapportera eventuella fel!

Fotnoter

[1”MPSE syndromet” är bra beskrivet med humor av läkaren H. Raybaud på Esculape.com: Vous souffrez du "Moi Pas Savoir Exactement syndrome = MPSE" eller Du lider av ”Jag vet inte exakt vilket syndrom = JVIEVS” (Enligt honom, har en av fyra patienter inte fått en preciserad diagnos).
Auteur | Contact | Copyleft | Traductions | derniere modif 13-Mars-2012.