Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Välkommen > Hemsidans ansvarige

Hemsidans ansvarige

Hemsidans innehåll ansvaras av Dr Guilhem Pérémarty, allmänläkare specialiserad inom sömnmedicin, godkänd av Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (numéro ordinal : 34 1 09302 9).


Docteur Guilhem Pérémarty
Consultation de médecine du sommeil
5 rue de Villefranche
F-34090 Montpellier

JPEG - 4.8 kb


Jag föddes år 1958 i Limoges, i en familj som ursprungligen kommer från den sydliga kusten.
Efter att ha skrivit en doktorsavhandling med inriktning på akutsjukvård år 1987 vid Montpelliers universitet, har jag arbetat i flera år som allmänläkare och sedan som akutläkare på en vårdcentral, samt på sjukhuset.

Det var under alla dessa år, då jag har arbetade som allmänläkare och som akutläkare som jag blev frapperad över hur ofta störningar och besvär kunde kopplas till sömn. Patienterna hade gått genom många undersökningar, vilka bara visade att allt var normalt, samtidigt som de klagade över en icke-restaurerande sömn.

Således valde jag år 1996 att komplettera mina kunskaper om sömn genom att få betyget D.I.U. Diplôme Inter-Universitaire Veille/Sommeil som samordnades av la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil och är erkänt av läkarsällskapet sedan 2002. Samma år startade jag en liberal läkarmottagning i Montpellier, som enbart konsulterar patienter med sömnbesvär.

Denna hemsida lanserades den 27:e mars 2003.

Hemsidan Sommeil et Médecine Générale (www.sommeil-mg.net) ämnar sprida ut de kunskaper som är nödvändiga för att förstå sömnmekanismerna (gå till artikeln Introduktion). För att kontrollera sömnen är det faktiskt grundläggande att förstå hur den fungerar:
- självhantering av insomni utan medicin
- uppspårande och behandling av sömnighet
- hantering av tröttheten och av funktionsstörningar
- sömnologisk syn på spasmofili och fibromyalgi

Hemsidan uppkom utan någon form av bidrag.
Jag vill härmed tacka alla frivilliga medhjälpare: Pierre, Karine, Jean-Christophe, Geneviève, Victoire, Jean-Marie, Marc, Corinne, Marie och Cécile, liksom kolleger som stödjer mig med sitt förtroende.

Slutligen vill jag särskilt tacka mina patienter som har varit till stor nytta för utvecklingen av mina reflektioner angående sömnen.

Obs! Denna hemsida står under "copyleft" på villkor att man citerar tydligt källan och utom allt kommersiellt syfte.
För kommersiellt bruk, var snäll och kontakta oss: kontakt.

Läs om Hemsidans etiska kod.
Gå även till artikeln Introduktion.
Tillbaka till Hemsidans innehåll.

JPEG - 6.8 kb
Doc Dodo répond aux questions des lecteurs sur le forum.

Docdodo svarar på läsarnas frågor på forumet.

P.S. 

Le site de ProSmg

Önskar du bidra till större kunskap om sömnen, besök "<span
class="rouge">ProSmg", hemsidan som står för Föreningen <a
class="mona" href="http://www.sommeil-mg.info"
title=" www.sommeil-mg.info... "> Promotion du Sommeil en médecine
générale.
Auteur | Contact | Copyleft | Traductions | derniere modif 20-Januari-2011.