Sommeil et médecine générale
Recherche dans le site

Sömntypologitest/kronotyp

Ett test för att hjälpa dig att klarlägga särdrag av din sömn

Är du en "korttidssovare" eller en "långtidssovare"? Är du en
kvälls- eller en
morgonmänniska? Snarare flexibel eller rigid?

Sammanlagt finns det 27 olika möjliga kombinationer för att
definiera kronotypen av en som sover.

Utan att vara medveten om det påverkar vår kronotyp prestationsförmågan
under dagens lopp.
Dess påverkan är ofta avgörande för de
livsrytmer vi väljer.


- Varför sover vi under natten?
- Hur mycket sömn behöver vi?
- Skall man ta siesta eller inte?
- Vissa människor "straffas" mer än andra varje morgon.
- Vissa klarar inte ett nattjobb, andra lider särskilt av större tidsförskjutningar.
Vi är inte alla lika inför sömnen.

JPEG - 6.5 kb
"Il y a plus de tailles de sommeil que de tailles de chaussures!"


Detta test innehåller 15 korta frågor som rör dina preferenser
val
angående sömnen under vardagliga omständigheter.
Dess syfte är att få dig att fastställa din sömns genetiska profil alltsedan
födseln
...

Obs! Tänk noga efter innan du svarar på frågorna eftersom besvär
liksom trötthet, insomni eller sömnighet
kan ha fått dig att ändra dina
vanor och ditt beteende...
Försök att komma ihåg hur det var tidigare, när du ännu inte hade bekymmer
med din sömn.

Välj det svar du tycker passar bäst (1, 2 eller 3) och lägg sedan samman siffrorna.


Retour

FRÅGESTÄLLNINGEN

Fråga MS1: Notera vilken tid du brukade repetera dina
lektioner
eller förbereda din skolväska innan du gav dig i väg till skolan.

1. Snarare på morgonen, även om du behövde ställa om väckarklockan lite tidigare.
2. Utan åsikt.
3. Snarare föregående kväll, även om du skulle gå till sängs lite
för sent.

Fråga MS2: Du erbjuds att regelbundet delta i en lockande
fritidsaktivitet,
men som kräver att du vaknar mycket tidigt
på morgonen.


1. Du tackar ja eftersom det inte är något problem för dig.
2. Du accepterar om det inte finns någon annan lösning.
3. Du tackar nej eftersom du föredrar att sova.

Fråga MS3: Vad tycker du om omställningen till sommartid då man
måste förbereda sig en timme tidigare på morgonen?

1. Det är inget problem.
2. Utan åsikt.
3. Du tycker det är jättesvårt under flera dagar.

Fråga MS4: Du erbjuds att välja tidpunkt för en nattlig händelse som äger rum mellan kl. 3 och kl. 4 (fisketur, stjärnåskådning, idrottsevenemang...):

1. Du väljer att vakna så att du kommer igång tidigt.
2. Det beror på... vet inte.
3. Du föredrar att gå till sängs före avfärden.

Fråga MS5: På en kravlös semester, föreställ dig under vilken tidsperiod
du skulle sova om du måste gå ut mellan kl. 3 och kl. 4
på morgonen
, för att hämta en vän vid stationen:

1. Du skulle välja att endast sova innan du ger dig i väg.
2. Du skulle sova lite innan och lite efter.
3. Du skulle välja att gå till sängs efteråt, på förmiddagen.

SUMMA:

- MS 5 till 8: du tycks vara en morgonmänniska.

- MS 9 till 11: du tycks vara neutral.

- MS 12 till 15: du tycks vara en kvällsmänniska.


Retour

Fråga CL1: Har det hänt dig att du tillbringat en natt utan att
sova

vid exempelvis en fritidsaktivitet (bio, netverksspel, en god roman,
diskotek...)?

1. Ja, ganska ofta då du kunde återhämta dig dagen efter.
2. Det har hänt dig då och då men var inte lätt.
3. Det har sällan hänt eftersom det är för svårt.

Fråga CL2: I förskolan försöker man få alla barn att vila middag.
Försök komma ihåg om:

1. Du inte kunde sova lika mycket som de andra.
2. Inget särskilt minne.
3. Du tyckte om att sova lite.

Fråga CL3: Hur gjorde du för att somna
när du var 10 år?

1. Du brukade vänta ganska länge tills sömnen kom (du hörde TV:n som dina
föräldrar tittade på).
2. Inget minne.
3. Du somnade vanligtvis snabbt.

Fråga CL4: När du sover gott, har du intryck av att din sömn
snarare är tung eller lätt?

1. Snarare lätt ; du vaknar lätt om det händer något oväntat.
2. Utan åsikt.
3. Snarare tung ; när du sover hör du ingenting längre.

Fråga CL5: Hur minns du dina lediga förmiddagar
under tonåren?

1. I stort sett hade du inga svårigheter att vakna samma tid som
vanligt.
2. Du behövde ofta ha sovmorgon (fram till kl. 10).
3. Du sov alltid till kl. 12.

SUMMA:

- CL 5 till 8: du tycks vara en korttidssovare.

- CL 9 till 11: längden på din sömn verkar ingå i genomsnittet.

- CL 12 till 15: du tycks vara en långtidssovare.


Retour

Fråga SR1: Tänk att du skulle bo med människor som tycker att det är
självklart att ta siesta:

1. Du skulle kunna somna som alla andra.
2. Du är inte säker på att du skulle somna.
3. Du skulle förmodligen inte kunna somna.

Fråga SR2: Hur reagerar du när du inte sover en natt (resa, tentamen, sjukvakt... )?

1. Du vet att du kan sova sedan under
dagen.
2. Du försöker om möjligt att ta en liten siesta.
3. Du är inte säker på om du kommer att kunna ta siesta.

Fråga SR3: Skulle du kunna, kunde du, jobba nattetid?

1. Ja, utan större problem.
2. Vet ej.
3. Nej, även om det vore ett intressant jobb.

Fråga SR4: Lider du, tar du medicin mot
oförklarad värk...? (huvudvärk, matsmältnings- och
hjärtkramp, reumatism, yrsel...)

1. Det händer ganska ofta och/eller sedan länge.
2. Det händer ibland.
3. Nej, du utsätts inte för sådana bekymmer.

Fråga SR5: Hur börjar du dagen under semestern:

1. Du har en helt annan livsrytm.
2. Det beror på vad du gör.
3. Du stiger upp ungefär samma tid som vanligt.

SUMMA:

- SR 5 till 8: du tycks vara av flexibel typ.

- SR 9 till 11: du tycks vara varken flexibel eller rigid.

- SR 12 till 15: du tycks vara av rigid typ.

JPEG - 124.1 kb
Quel réglage pour le Double-balancier?


KOMMENTAR

efter dina svar tycks din sömn visa följande särdrag:


=> Du tycks vara en "korttidssovare"
:

Desto
bättre för dig! Det är ingen sjukdom och du vinner tid jämfört med andra.
Men akta dig att du inte "bränner ditt ljus i bägge ändar". Det finns gränser för din prestation och det får inte leda till att du
försummar
din sömn, eftersom återhämtningen av sömnskulden kan störa dina
interna
klockor. Denna tidsförskjutning riskerar få uttryck i ännu svårare störda
funktioner eftersom du för övrigt är av "rigid typ"
(se nedan).
Omvänt, om du försöker sova längre än vad du egentligen behöver,
är det stor risk att du drabbas av insomni.

Vissa "korttidssovare" tvingar sig förgäves att sova längre
därför att de tidigare har blivit fostrade att sova länge. Man
skall veta att
en "korttidssovare" som sover «mer än sin förmåga» får
framför allt den lätta sömnens längd att tillta (drömmar och
halv-sömn).

"Korttidssovarna" hamnar ofta på "neutrala" på frågeformuläret
morgon/kväll. Se Frågeformuläret av Horne och
Ostberg.


Hos "mycket korttidssovarna" som lider av insomni
är självhantering av sömnen (genom begränsad liggandetid i sängen och fast
ringtid av väckarklockan)
ganska svår eftersom de är både "morgonmänniskor" och
"kvällsmänniskor".
.

Begränsad liggandetid i sängen och fast ringtid av väckarklockan
är ännu svårare att förstå för den som
redan vaknar trött.

Man måste komma ihåg att paradoxalt nog, «för mycket sömn
gör en trött»
Att sova för långe eller att sova för kort är båda
farliga beteende
» sade Ambroise Paré år 1597).

Se även test
'>Sömnlängdstest.


=> Längden på din sömn verkar ingå i genomsnittet:

Du
måste sova ca 7 - 8 timmar per dag.
Men denna siffra är inte alltid fast. Den varierar beroende på
omgivningen, yttre temperatur eller årstider (det behövs mindre sömn på
sommaren), eller livets villkor (traumatiska händelser).

Den kan också variera efter fysiologiska faktorer
(idrottsuppehåll, sjukdom, graviditet...).

Obs! Det är illusoriskt (ibland t.o.m. skadligt) att försöka
betala sömnskulder «timmar mot timmar». Om du har avstått från sömnen
(t.ex. för nyårsvaka), kommer återhämtningen att ske framför allt
genom en längre
tid av djup sömn (i stället för lätt sömn). Denna sömn som kallas
"rebound-sömn" är inte längre än vanligt, (framför allt om man
klokt går och lägger sig lite tidigare än vanligt!
).

I stort sett, att vakna samma tid på morgonen och att praktisera
en sportig aktivitet gör att man kan minska sömntiden och därmed
vinna prestation och energi.


=> Du tycks vara en "långtidssovare":

I
princip borde du inte lida av insomni...
Fler än 15% behöver sova åtminstone 9 timmar per dygn.

Hos en "långtidssovare" består sömnen mycket av den lätta sömnen, medan djupsömnen är lika lång som hos en "korttidssovare". Det är alltså teoretiskt möjligt att minska
sömnens hela längd om man lyckas öka dess
effektivitet.

Detta kräver en hälsosam livsstil (t.ex. sport). Men du skall veta
att det inte går att sova mindre än
vad man egentligen behöver
. Med andra ord måste du respektera
din natur och inte "dra för mycket i repen".

Lyckligtvis har naturen förutsett stötdämpare, och du vet att
man alltid kan ha lite sömnskulder på villkor att
man betalar dem i rätt stund (men också att man inte har ett för rigitt
system. Se nedan).

I akuta fall, kan en kort tupplur på några minuter
återställa en acceptabel vaksamhetsnivå.

(Gå till artikeln « title='läs noga
igenom bipacksedeln...'>Tupplur: bipacksedel»
)

Obs! Tuppluren får inte skyla över ett allvarligt symptom, nämligen
daglig hypersömnighet.
Detta symptom kan ha sin grund i att man frivilligt avstår från sömn eller
av patologisk
snarkning. Om du undrar, fråga din läkare.


=> Du tycks vara en morgonmänniska:

Som ordspråket säger:
"morgonstund har guld i mun"...
Att gå upp mycket tidigt för att avsluta något är inget som du har
emot
och om du befinner dig med andra är det ofta du som vaknar först.

Om du stannar uppe sent och inte är "korttidssovare", (se ovan
), kan det vara särskilt intressant för dig att
kunna ta en kort siesta.

(Gå till artikeln « title='läs
noga
igenom bipacksedeln...'>Tupplur: bipacksedel».
)

Ibland måste de kunna gå och lägga dig tidigare eftersom du har svårt
att
stanna kvar i sängen på morgonen.

Det verkar som om personer av "flexibel typ" (se nedan) är mer
känsliga
för denna förskjutning. Här kan sovmorgon vara ursprung till
olika besvär som migrän eller nackspärr eller t.o.m. störda funktioner som
spasmofili.


=> Du är neutral:

Denna frågeställare får inte fram
om din inre rytm är morgon- eller kvällspräglad.
- Du passar in på en som inte har något problem med
standardtider.

- Om du är en "mycket korttidssovare" (se
ovan: d.v.s. som kan gå och lägga sig sent och gå upp tidigt), kan
resultatet på
frågorna vara vinklat. I princip måste du bara akta dig så att du inte
går över dina gränser eftersom det kan särskilt i detta fall uppstå vissa
besvär (som migrän eller yrsel) efter en återhämtningssömn.

- Om du är en "långtidssovare" och om din sömn visar sig vara mycket
flexibel, då kan du lätt anpassa dig till alla omständigheter.

Annars kommer du att behöva en regelbunden livsrytm.


=> Du tycks vara en kvällsmänniska:

Nattjobb är för
dig...
Du har aldrig lust att gå lägga dig tidigt: «Jag är alltid pigg
på kvällen...»
.

När du befinner dig med andra är du ofta en av de sista som går till
sängs och utflykter som äger rum tidigt på morgonen lockar inte.

Det kan hända att du förlänger en sovmorgon men däremot
gillar du inte särskilt att ta siesta. Hos dig kan tuppluren, om den är
för lång eller för sent, leda till en kvällsinsomni.

Konkret måste du acceptera att låta din väckarklocka ringa för att
inte riskera en försenad sömnfas med kvällsinsomni
och daglig sömnighet pga saknad morgonsömn.

Obs!

- För tidiga
morgontider utgör ofta svåra utmaningar för kvällsmänniskorna.
De lider av daglig sömnighet. De kommer än mindre att hålla ut med
morgonjobb om de dessutom är "långtidssovare".

- De "mycket korttidssovarna" är både morgonmänniskor och
kvällsmänniskor.


=> Du tycks snarare vara av "flexibel typ":

Du har
förmodligen
en fantastisk förmåga att anpassa dig till extrema tidsschema.
Du orkar vara vaken länge och sedan kan du sova när du vill
för att återhämta dig.
Akta dig ändå för tuffa eller oregelbundna ryck under
återhämtningsperioderna som kan leda till insomni eller till störda
funktioner
(t.ex. som matsmältningsbesvär, hjärtbesvär, neurologiska besvär,
reumatologiska besvär etc...).

Obs!
De som är mycket flexibla är dock rätt så "straffade"
av tidsförskjutningar (desto mer om de samtidigt är kvällsmänniskor
och "långtidssovare").

De verkar däremot mindre känsliga för nattjobb.


=> Du tycks varken vara av "flexibel eller rigid typ":

Dina
anpassningsförmågor
är helt normala och, om det är nödvändigt, klarar du atypiska rytmer.
Men det kräver en god kännedom av de kronobiologiska
rytmer som står på spel i detta fall (Jfr. href='spip.php?article10' title='sömnkronobiologi'>«Veta vägen
»
).

Det är alltid lämpligare att sätta på sin väckarklocka när man behöver
återhämta sig efter en sömnskuld, och gå lägga sig lite tidigare kvällen
därpå och/eller
ta siesta (desto mer om du inte är en "korttidssovare").

Vissa misstag kan leda till att de inre klockorna avsynkroniseras,
vilket kan få flera störda funktioner som följd, i samband med tröttheten
(Jfr. title='Morgonjetlag'>«Morning-lag och trötthet»).


=> Du tycks snarare vara "av rigid typ":


<brDu är ganska
känslig
för "den inre avsynkronisationen" och tål inte lätt oregelbundna
sömntider.
Hos dig kan den minsta sovmorgonen (Jfr href='spip.php?article74' title='Morgon-jetlag'>«Morning-lag
och trötthet»
) få plågsamma konsekvenser liksom migrän,
ryggskott, Menieres sjukdom, matsmältningsbesvär... etc, (eller
vilken som helst
annan title='invalidiserande, nyckfull, oroskapande men alltid ofarlig... '>
störd funktion).

Däremot, när du är pigg fungerar du som en klocka och
har knappt något behov av en väckarklocka! I detta fall kan en sömnlös
natt eller även ett jetlag passera utan större anmärkning.

Det har bevisats att personerna med profilen av ”rigid typ" "straffas"
av nattetider (desto mer om de samtidigt är morgonmänniskor och
"långtidssovare").

Erfarenheter har visat att man kan förbättra sin tolerans för nattjobb
genom att träna regelbundet (helst på kvällen).


Nu kan du fortsätta och klicka på
artikeln balans...'>«Sömnverkstad» för att
justera parametern av den dubbla balansen efter din typologiska
karaktär och observera hur dina val (tupplur,
sovmorgon...) påverkar jämvikten mellan vakenhet och sömn.

Obs! Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen
till '>forumet på hemsidan «Sommeil et médecine
générale»
.

Gå till de två andra interaktiva testerna:
upp
16 sjukdomar...'>Testa din sömn
: 51 korta frågor för att spåra upp
de främsta symptomen kopplade till sömnstörningar.

quiz'>Prova dina kunskaper: En «rätt och fel quiz» för att
komma till insikt om dina felaktiga förutfattade meningar om sömn.

Se även title='Frågeformulär.'>andra föreslagna verktyg
inom sömnterapi (sömndagboken, tester om sömnighet och trötthet
...)
.

Läs andra artiklar om självhantering av sömn:
-
kronobiologi av sömnen:
«Vägtrafikförordning» till sömn.
-
Självhantering av insomni:
Sömn går inte bara att boka...
-
Fastställda rytmer:
Nattjobb, idrottsman, barn...
-
Hypersomni över dagen:
För stor brist av sömn, grunder och
följder.

Varning:
Detta test utformat av <a
class='mona' href='spip.php?article388' title='Läkaren G.
Pérémarty'>hemsidans upphovsman framläggs med pedagogiskt syfte. Den
har inte bekräftats av vetenskapliga studier och ansvarar inte för en
medicinsk diagnos.

Du bör ta upp frågorna med din egen läkare.

Retour

P.S. 
JPEG - 6.8 kb
Doc Dodo répond aux questions des lecteurs sur le forum.
JPEG - 2.3 kb
Docteur Guilhem Pérémarty
  • Hemsidans ansvarige  • Auteur | Contact | Copyleft | Traductions | derniere modif 12-Februari-2011.